آموزش

برنامه کلاسی

برنامه هفتگی بهار 93

موسسه  فرهنگي  هنري  اقاليم احساس                                                          برنامه هفتگي بهار 1393

صبح

عصر

 

شنبه

 

 

 

داستان نویسی(1)

3:30-5استادورجانی

 

 

فیلمنامه‌نویسی(1)

5:30-7استاد اکبری

 

يكشنبه

 

 

 

داستان نویسی(3)

3-4:30استادورجانی

داستان نویسی(2)

4:30-6استادورجانی

 

نویسندگی(1)

5-7استادپورنجاتی

 

دوشنبه

 

 

داستان نویسی(1)

10-12استاد ورجانی

نشست تحریریه

4-5:30

نشست سایت

6-7

ویرایش زبانی(1)

4-5:30استادحامد

   

سه شنبه

 

 

 

نشست نقد((ترانه))

3:30-5:30

 

نویسندگی خلاق(3)

3:30-5:30 استادپورنجاتی

   

چهارشنبه

 

 

 

 

نظریه های نقد ادبی

4-5:30استادورجانی

ویرایش زبانی(1)

4-5:30استادحامد

نشست انجمن نویسندگان

5:30-7 دوهفته یکبار

 
 
 

پنجشنبه

 

 

 

کارگاه داستان

2-4استادپورنجاتی

دو هفته یکبار

 

ویرایش صوری(1)

3:30-5

استادمهدوی

ویرایش محتوایی

5-6:30استاد مهدوی

 

جمعه

 

 

نمایشنامه‌نویسی

11-13استادورجانی

کارگاه نقد داستان

3-5:30استاد ورجانی

 

کارگاه نقدفیلمنامه

3:30-5:30

نشست شاعرانه

5:30-8

استادمتقی

(شعرخوانی ونقد)

 
 

0919974789337738316   aghalim.ir  خيابان شهدا(صفاييه) كوچه 28(بيگدلي)  پلاك5/  داراي مجوز رسمي از وزارت ارشاد اسلامي. شماره ثبت577