زندگینامه

زندگینامه

زندگینامه یعقوب اکبریان

 بسمه تعالی

رزومه کاری بازیگری ،کارگردانی، نویسندگی،وتهیه کنندگی درفعالیت های فیلم کوتاه، مستند، سریال، تله فیلم وسینمایی 

 یعقوب اکبریان متولد1356 صادره از شهرستان میاندوآب آذربایجان غربی روستای زارنجی است.                         او دارای گواهینامه بازیگری  ،از)آموزشگاه آزاد سینمایی درخشش فیلم(.       

دارای گواهینامه ) فعالیت های آموزشی تئاتر، ازانجمن نمایش استان قم(.

                                                                            دارای