اثر ها

سقراط فیلسوف گفتگو

 

 

 

سقراط فیلسوف گفتگو :

مبادی روش سقراط، که در قالب نوعی پرسش و پاسخ و یا دیالیکتیک نمایان شده است، دیالیکتیک او این است که اولین رکن در منطق، زبان است؛ زبان چون رودخانه­ای در جریان است که ما باید در جایی به آن متصل شویم. سقراط در منطق، نیز آثار جالبی از خود باقی گذاشته که کمتر به آن توجه شده است.

     دیالوگ، تنها شکل زبان زنده است و سقراط به دنبال بازگشت به خود فلسفه است. او به خوبی می­داند که هنوز افق­های ناگشودۀ بسیاری وجود دارد، او"فیلاسوفیا" را وضع می­کند؛ یعنی "دوستدار حکمت"، سقراط در پی شنیدن آوای دیگری است، او به گفتگو می­پردازد تا به حقیقت برسد. دیالوگ او منشأ استعاری دارد؛ همچنین جایگاه هنر طنز در گفت­­وگوی سقراط نمایان است و عنصر طنز در مناظرات او از موقعیت به خصوصی برخوردار است، در گفتگو­های سقراطی، پیامد مناظرات، تضاد میان ادعا و واقعیت موجود می­باشد؛ بی­شک مخاطب را به خنده وا می­دارد. او این نوع طنز را در دو رسالۀ «پروتاگوراس و گورگیاس» نوشته است، طنز براساس گفتار تجاهل العارف استوار است و نمونۀ روشن این نادانی در مکالمه "اوثقرون" متجلی است.

سقراط، فیلسوف گفت­وگو است و مطالعۀ مجموع آثار افلاطون، ما را بدین نتایج رهنمون می­کند که اولاً افلاطون به روش استاد خود اقتدا نموده، آرای خود را از زبان سقراط بیان نموده و معتقد به روش گفت­وگو بوده است و اینکه او گفت­وگو را به نوشتن ترجیح می­داده و بحث در مورد مسائل اساسی را راز می­دانسته و شرایط توفیق، در انجام گفت­وگو به عقیدۀ او، روشن بودن موضوع، دقت در نداشتن خطای لفظی، شهامت درگفتن "من نمی­دانم"، قدرت تحمل سخن گفتن دیگری و پرهیز از خشونت است، استفادۀ صحیح از روش گفت­وگو، جلوگیری از جهل  مرکب، خودپسندی و بهره­مندی جهانیان از نتایج آن بود. گفت­وگو در نظر او جایگزینی است برای قانون­گریزی و قانون­شکنی و اینکه پیامی برای انسان­های متمدن و خواهان صلح و آرامش جهانی است.

بدین صورت تأیید روش قرآن در سیرۀ ائمۀ اطهار نیز بدین ترتیب بیان شده است که  قرآن و اسلام، دین جبر و شمشیر نیست؛ بلکه قرآن با انسان به گفت­وگو می­پردازد و او را راهنمایی می­کند.

     وی در آثار و محاوراتش دربارۀ ایمان، امر قدس، خدایان، روح، جاودانگی، رستاخیز شدن جان­ها و فضیلت­های اخلاقی بسیار سخن گفته است؛ به همین دلیل می­توان سقراط را یکی از پیشگامان دانش الهیات دانست که نوعی از الهیات وجودی، اخلاقی ­ـ ارتباطی، گفتمانی و حتی هرمنوتیکی و تفسیرگرایی دانست؛ درحقیقت می­توان او را مؤسس الهیات دیالوگی یا گفتمانی ""dialogical theologyبه­شمار آورد. یکی از دیالوگ­های او در قالب شعر، بدین­گونه سروده شده است:

«درود مرا به وطنم ...

به آشیان برسانید

به ساحلی که همسایۀ ماست، درود مرا برسانید

به دریا؛ که معشوق من است

درود مرا برسانید.»

غسق عبیدی

 

 

پی­نوشت:

1.     ادواردز، پ، تاریخ فلسفۀ اخلاق، ص70.

2.     همان.

3.     مجلۀ نقد و نظر، جمعی از نویسندگان، ص40.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید