ادبیات غرب

ارسطو وتزکیه در ادبیات نمایشی

 

ارسطو و تزکیه در ادبیات نمایشی

در نقد اخلاقی، اخلاق را اصل و ملاک نقادی شمرده اند و هر شعر و سخنی را که با اخلاق و حکمت مقرون باشند می پسندند و می ستایند و هر آنچه را که خلاف اخلاق و حکمت باشد، مورد نکوهش قرار می دهند. بسیاری از خردمندان بر این باورند که ادب و هنر باید تابع و پیرو معیارهای اخلاقی باشد و اگر از حدود اخلاق تجاوز کند، ناپسند خواهد بود. افلاطون در کتاب جمهوری خویش شعر و هنر را به منزله ابزار و وسیله ای می داند که جهت تزکیه اخلاق و تصفیه درون است؛

نظر ارسطو نسبت به تراژدی این است که تراژدی تقلیدی است از یک عمل جدی، کامل و دارای عظمت مخصوص که از طریق آرایش هنری مزین می گردد و آن آرایش در اجزاء گوناگون اثر بکار می رود، بیان تراژدی نمایشی است نه روایتی و حوادث تراژدی از طریق ایجاد ترس و شفقت موجب تزکیه واقعی چنین احساساتی می شود، این تعریف مشهور او، افکار بسیاری را به خود مشغول داشت؛ برخی گفتند که احساس آنها پس از پایان یک تراژدی بزرگ شبیه احساس تزکیه از عواطف، ترس و شفقت نبوده و ارسطو ناگزیر بود تا جواب همه آنها را بدهد، برخی گفتند که تراژدی احساسات را در قلب ها تهییج می کند و احساسات آنها را عمیق تر و خرد آنها را تضعیف می کند، او در پاسخ به این اتهام گفت که تراژدی واقعی به احساسات ما شکل می دهد و آنها را مهار می کند و از این طریق تزکیه صورت می گیرد. او این تزکیه درونی را cetharesisنامید که سر منشأ بسیاری از گفته های نویسندگان حال و گذشته و آینده است. برخی از این افراد بی هیچ تعارف اذعان نموده اند که احساس آنها پس از پایان یک تراژدی بزرگ شبیه به احساس تزکیه از عواطف ترس و شفقت نبوده است و او در جواب آنها می گوید که در حقیقت تراژدی احساسات را می زداید و در حقیقت آنها را مهار می کند و از این طریق تصفیه روحی صورت می گیرد، او برخلاف افلاطون که هویت شعر را از موضوع آن تشخیص داد، ارسطو تفاوت تراژدی و زندگی را در این می بیند که تراژدی آغاز، میانه و پایان دارد و بخشهای آن به هم مرتبط اند اما در زندگی عادی، این چنین نیست، و قهرمان تراژیک گاهی یک انسان است که ظاهرأ عادل و خوب نیست اما سیه روزی آن نه به واسطه شرارت و بد نهادی بلکه معلول نوعی خطا و سستی است و قهرمان تراژیک گاهی انسانی است که بسیار مشهور و موفق است، شخصیتی که باید متعلق به خانواده بزرگ باشد و این تنها باور ارسطو نیست بلکه باور اکثر منتقدان و نمایشنامه نویسان عصر ما نیز هست.

در حقیقت تطهیر و تزکیه، ترجمه واژه یونانی کتارسیسcatharsis است که از اصطلاحات مشهور نقد ادبی است و مفهوم آن این است که بیننده بعد از دیدن تراژدی از این که خود دچار چنان سرنوشتی نشده است احساس سبکی کند. در تراژدی معمولأ قهرمان می میرد و این مرگ دلخراش باعث کتارسیس می شود. ارسطو می گوید قهرمان تراژدی در ما هم حس شفقت بیدار می کند و هم حس وحشت و هراس را. او نه خوب است و نه بد، مخلوطی از هر دو است، اما اگر از ما بهتر باشد، اثرش بر ما بیشتر است.

تراژدی غم نامه یا سوگ نامه یکی از شکل های نمایش است که ریشه در مذهب یونان باستان دارد، از منظر ارسطو هدف تراژدی ایجاد ترس و ترحم یا به عبارتی کتارسیس در تماشاگر است، تراژدی تقلیدی است از واقعه جدی، کامل و با اندازه معین که تاکید به عمل است نه روایت .......و به زبانی فاخر، ترس و شفقت را بر می انگیزد و موجب تزکیه نفس و یا کتارسیس می شود. اهمیت تراژدی در فرهنگ  غرب تا آنجاست که توجه فیلسوفان بزرگی چون افلاطون، ارسطو، سنکا، هگل، شوپنهاوئر، هادیگر، کامو و منتقدین زیبایی شناسان برجسته ای همچون راس و گوته را به خود جلب کرده است، به باور افلاطون تراژدی روایتی است تقلیدی اما ارسطو تراژدی را تقلید عملی جدی و کامل به صورت نمایشی و نه روایتی می داند که شامل تغییرات ناگهانی است که به موقعیتی چنان ناگوار منتهی می شود که در تماشاگران دو احساس ترحم و ترس ایجاد می کند.

 

غسق عبیدی

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید