ادبیات غرب

غزل شکسپیر

 

 

وقتی گذر عمر به تیک  تاک زمان در کار است

وقتی افق روز اسیر شب تار است

و آنگاه که پایان بنفشه قشنگ در راه است

گیسوی سیه زخمی برف روزگار است

وقتی که درخت سربلند این زمان بی­بار است

اکنون نه چو یک سایه ده گله که یک بیمار است

و آنگاه که بسته بسته شد حاصل این تابستان

در جبعبه تابوت و روان به کشتزار است

آنگاه سوال تو و زیبایی تو خواهد بود

زیراکه وجود تو هم از جمله آن بسیار است

بر باد فضا می­رود آن کو که قشنگ است

این ذات شیء و رسم قدیم روزگار است

هرگز نتوان از دم شمشیر زمان رست

زیرا که زمان، فاتح تام کار زار است

دزار وولد که زینجا چو روی تو

فرزند تو مایۀ بقای پایدار است        

غزل های شکسپیر؛ ترجمه بهنام مقدم

 

Sonnet xii

When i di count the chock that tells the time

and see the brave day sunk inhideous night

 when i behold the violet past prime

 ancl sable curls all silver,d o,er with white

 when lofty trees I see barren of leaves

 which erst from heat clid canopy the herd

and summer,d green all girded up insheaves

 borne on the bier with white and bristly beard.

 Then of thy beauty do i question make

 that thou among the wastes of time must go

 since sweets and beauties do them selves forsake

and die as fast as they see others grow

 and nothing, gainst time,s scythe can make defence

 save breed, to brave him when he takes thee bence.

William shakespear(1564-1616)

 

بر خلاف اکثر غزل­ها که هدف اصلی آنها تعریف و تمجید از زنان و بانوان است، این غزل با عنوان "وقتی گذر عمر به تیک­تاک زمان در کار است" خطاب به جوانی است تا او را از حقیقت زمانه آگاه سازد که چگونه مرگ همه چیز را در برخواهد گرفت و او نیز که جزئی از طبیعت است هم نابود خواهد شد و تنها راه حل فرار از این نابودی ازدواج است زیرا که ازطریق ازدواج انسان با تولید فرد دیگر می­تواند از کام مرگ بگریزد و همیشه در دنیا باقی بماند، در چهار سطر اول و دوم شعر شاعرنه تنها در مورد یک فرد بلکه در مورد کل دنیا می­اندیشد. او به مطالعه کتاب طبیعت می­پردازد و تصاویر نیستی و نابودی را در گلها، درختها و محصول چیده شده میبیند، تنها در چهار سطر سوم است که شکسپیر نظرش را از طبیعت بر­می­دارد و مستقیما با مرد جوان وارد گفتگو می­شود و درس اخلاقیش را بیان می­کند که این جوان نیز همانند درختان گلها با گذر زمان قطعا با زندگی وداع خواهد گفت؛ در دوبیت آخر، راه حل این مشکل بیان می­شود که تنها راه گریز از محدودیتهای فنا­پذیری تولید مثل "breed" است. البته هم راه حل زاد وولد و هم مشکل زمانه هر دو غیر ملموس هستند و شکسپیر سعی کرده این دو را به گونه­ای قابل حس ارائه بدهد. او زمانه را هم چون دشمنی خطر­ناک نشان داده که باید با او به نبرد پرداخت در چهار سطر اول، تصویر گل پژمرده و گیسوان خاکستری رنگ نشانگر نیروی مخرب و ویرانگر زمانه است که بر تمام آفریده­های طبیعی به گونه­ای مساوی تاثیر می­گذارد.

When I behold the violet past prime, and sable carls all silver,cl o,er with white

درچهار سطر دوم، تصویر گل همچون جنازه­ای که در مراسم تدفین حمل می­شود آشکارا تشابه به دوره زندگی و مرگ را با گذر سالهای عمر آدمی نشان می­دهد:

and summer,s green all girded up in sheaves, borne on the bier with white and bristly beard

همان طور که تابستان در زمستان می­رود و روز توسط شب سرنگون می­شود، زندگی نیز به سوی مرگ می­رود. پس هر بخش زندگی درس اخلاقی­اش را درباره قدرت ظالمانۀ زمانه می­دهد، در شش سطر آخر شعر، شکسپیر دیگر به توصیف نمی­پردازد بلکه نظرش را معطوف فلسفه­اش می­کند. او درسی را که از طبیعت گرفته استفاده می­کند و به نصیحت دوستش می­پردازد که "مرگ هم تو را در بر­خواهد گرفت "و تو در مقابل تباهی و نیستی و مرگ باید شخصی را که شبیه خود تو است، تولید کنی و این شما راه است تا با گذشت زمان پیروز شوی. بدین طریق شکسپیر با استفاده از تصاویر زنده و شفاف مبارزۀ میان زمان و انسان را نشان می­دهد.

 

گرد اورنده :غسق عبیدی

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید