ادبیات شرق

لیلی و مجنون

 

 

ادبیات ملل

شعر مهم ترین سند تاریخ اعراب قدیم بود، و در این باب معلومات فراوانی را در بر دارد، تا آنجا که ان را به حق " دیوان العرب" گفته اند، شعر آن زمان ما را از اوضاع و احوال جغرافیای جزیره العرب و بلاد آن آگاه می ساخت و اوضاع اجتماعی و آداب و رسوم آن زمان، انواع طعام ها، نوشیدنی ها، لباس های گران قیمت آگاه می ساخت. همچنین در اشعار آنها اطلاعاتی از ادیان و مذاهب و علوم و معارف و صناعات این قوم نیزبدست میآید. معلقات قصایدی است طولانی، که از زیباترین اشعار قدیمی است که به دست شاعران معاصررسیده است، ابن عبد ربه، ابن رشیق و ابن خلدون معتقدند که معلقات هفت قصیده است که اعجا ب اعراب آن زمان را بر انگیخته اند تا آنجا که آنها را با آب زر نوشته و بر پرده های کعبه آویخته بودند، ولی برخی دیگر معتقدند که این قصاید را گاه معلقات و گاه " السبع الطوال" و گاه " مذهبات" و زمانی " السموط" " مروارید های به رشته کشیده شده" خوانده اند. این اشعار که هفت قصیده انداز هفت شاعربنام های امروالقیس،طرفه بن العبد وزهیربن ابی سلمی و لبیدبن ربیعه"

عمروین کلثوم"و عنتره العبسی و حارث بن حلزه که برخی معلقه نابغه الذبیانی و نابغه جعدی و عبیدبن الابرص را نیز بدانها اضافه کرده اند.

امروالقیس دارای دیوانی است که در سال1877 برای نخستین بار در پاریس به طبع رسیده و معروفترین اشعار او همان قصیده معلقه اوست که شهرت جهانی دارد، که نام دیگر آن مجنون لیلی یا قیس لیلی است.

حال برخی از ابیات زیبای او را میخوانیم:

 

قفا نبک من ذکری حبیب و منزل

بسقط اللوی بین الدخول فحومل

فتوضح فالمقراه لم یعف رسمها

لما نسجتها من جنوب و شمال

تری بعر الارام فی عرصاتها

وقیعانها کانه حب فلفل

کانی عداه البین یوم تحملوا

لدی سمرات الحی ناقف حنظل

وقوفا بها صحبی علی مطیهم

یقولون: لاتهلک اسی و تجمل

                    الشاعر :أمرؤا القیس

 

 

همسفران لحظه ای درنگ کنید، تا به یاد یار سفر کرده وبر سر منزل او بگرییم. روزگاران گذشت و هنوز وزش بادهای جنوب و شمال، آثار خیمه ها و خاکستر اجاقهایشان را نزدوده است.

هنوز جای پای آهوان در آنجاست و رد پاهای آنها مانند تصویری بر روی زمین حک شده است.

صبح روز وداع وقتی عزم سفر کردند، من کنار بوته هایی که جلوی خیمه آن یار عزیز چنان اشک می ریختم که گویی آن مرد هیزم شکن هستم، و یارانم به من می گفتند که خود را از اندوه هلاک مکن!شکیبا باش!.........

 

 گرد آورنده : غسق عبیدی

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید