اخبار فرهنگی و هنری

«ریخت‌شناسی قصه‌های قرآن» در یک کتاب

«ریخت‌شناسی قصه‌های قرآن» در یک کتاب

کتاب «ریخت‌شناسی قصه‌های قرآن؛ بازخوانش ۱۲ قصه قرآنی» نوشته‌ «محمد حسینی» در نشر ققنوس منتشر شده است.
به گفته‌ نویسنده، ریخت‌شناسی قصه‌های قر‌آن تلاشی است برای بازنمایاندن ویژگی‌های قصه‌گویی کتاب آسمانی بیش از

یک میلیارد انسان. شناسایی ریخت کهن‌الگویی قصه، معرفی قصه در عهد عتیق و عهد جدید، استخراج آیات مربوط به هر قصه در قرآن مجید و فرم‌شناسی قصه‌های قرآن، از ویژگی‌های این کتاب است.
همچنین اخیرا بازنویسی قصه‌هایی از شاهنامه به قلم این نویسنده در نشر کتاب پارسه منتشر شده است.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید