اخبار فرهنگی و هنری

همان همیان، کشکولی فروتن از م. موید

علی‌اکبر شیروانی:
کشکول ظرف کوچکی ا‌ست که درویشان به‌دست می‌گرفتند و همه‌چیز در آن پیدا می‌شد اما کشکول‌نویسی در ادبیات نوعی همه‌چیزنویسی است.

همه‌چيزنويسي‌اي كه با مبناي انتقال مفاهيم اخلاقي- تربيتي شكل گرفت. كشكول شيخ‌بهايي هنوز معروف و خواندني ا‌ست. سنت كشكول‌نويسي نه منحصر به شيخ‌بهايي ا‌ست و نه متعلق به روزگاري خاص. اين سنت قدمتي ديرينه در فرهنگ ايراني دارد و نمونه‌هاي فراواني از آن به جاي مانده است. كشكول‌نويسي جمع‌آوري حكايت‌ها و سخنان نغز و خاطرات و اشعار است.

«همانِ هميان» كشكولي ا‌ست كه به تازگي از آقاي م. مويد منتشر شده است. پيش از اين با نثر زيبا و به ياد ماندني ايشان در كتاب حسين علي(ع) آشنا شده‌ايم. همانِ هميان 380قطعه را با زباني پاكيزه و منحصر به فرد در اختيار قرار مي‌دهد. گرچه منابع كتاب بسيار متنوع است و از منابعي چون آيات و روايات و متون كهن و ادبي استفاده كرده است ولي نوع نگارش آقاي مويد، متني روان و يكدست عرضه مي‌كند. برابر نهادن اشعار بزرگاني چون حافظ و سعدي و بيدل و ديگران لذت مضاعف خواندن كتاب است. كشكول فروتن م. مويد كتاب باليني دوستداران فرهنگ و هنر ايراني‌ است.

همشهری آنلاین

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید