اخبار موسسه

کارگاه آزاد و رایگان ویرایشی

 

 

 

کارگاه آزاد و رایگان ویرایش جمعه ها 10:30 صبح برگزار می شود ویراستاران ودانش آموختگان رشته ویرایش می توانند در این کارگاه ها شرکت کنند. نخستین دوره این کارگاه  با حضور استاد مهدوی و با تاکید برجنبه های زبانی و محتوایی برگزار می شود.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید