اخبار موسسه

برگزاری کلاس نویسندگی خلاق1

 کلاس نویسندگی خلاق (1) که جلسه معارفه آن در روز شنبه مورخ 1392/08/18  برگزارشد،دوشنبه ها ساعت5:30 الی 7:30 میباشد.

برگزاری جلسه اول این کلاس روز دوشنبه مورخ 1392/08/27 میباشد.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید