اخبار موسسه

کلاس ویرایش محتوایی

 

کلاس ویرایش محتوایی استاد مهدوی چهارشنبه ساعت 5:30 تا 7:30 تشکیل می شود.

مکان : صفاییه -کوچه 28 - پلاک 5

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید