اخبار موسسه

دوره جدید مقاله نویسی

 

آغاز ثبت نام  دوره جدید مقاله نویسی در اقالیم احساس

این کلاس فقط در موسسه اقالیم احساس برگزارمی شود.

مکان : صفاییه ابتدای کوچه 28 پلاک 5

37738316

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید