اخبار موسسه

سومین نشست انجمن نقد فیلم/دشمنان ملت

سومین نشست جلسه انجمن نقد فیلم در تاریخ 94.8.5 درموسسه اقالیم احساس برگزار شد.

خلاصه فیلم دشمنان ملت

جان دلینجر، گانگستر مشهور دهه سی، به همراه دوستانش از زندان می گریزند؛ در ادامه داستان، دلینجر با زنی آشنا و به اوعلاقه مند می شود. او و دوستانش مبادرت به سرقت بانک ها می کنند. کارهای او و دوستانش مبحث روز جامعه است. تمام دستگاه پلیس برای دستگیری او و یارانش بسیج شده اند. دلینجر دستگیر می شود؛ اما از زندان می گریزد. درکنار این حوادث یک شبکه مافیایی به وجود آمده و با کارهای سازماندهی شده و یک سیستم اداری فراگیر مبادرت به انجام کلاه برداری و جرم های مختلف می کنند. شیوه آنها بدون صدا و درگیری است! به همین جهت دلینجر و دوستانش را مخل تجارت نوین می دانند! در ادامه داستان دوستان دلینجر و در نهایت خودش کشته می شوند. این در حالی است که دزدان بزرگ و نوین در نظام اداری جا خوش کرده و بالنده می شوند!

فیلم دشمنان ملت ساخته 2008 مایکل مان، کارگردان برجسته و صاحب امضای امریکاست. در یک نگاه کلی آنچه بیننده را مجذوب می کند؛ تمامیت فیلم است. فیلم توانسته جامعه ده سی امریکا را با تمام ظواهر و مناسباتش زنده کند. این فیلم تاریخی ـ اجتماعی کاملا مخاطب را به آن دوران و فضا می برد. میزانسن فیلم در تمام بخش ها عالی است. طراحی لباس و صحنه، موسیقی غریب و قصه گوی فیلم، بازی ها و... انسان را به یاد گفته استاد پرویز دوایی می اندازد که گفته بود: «میزانسن عرصه خداوندی کارگردان است!» نقد فیلم بر سیستم اداری امریکا بسیار قابل تامل است. این فیلم توانسته مسیر تاریخی پیشرفت و کمال کشور امریکا و زوال نهفته در دل این  کمال را به خوبی نشان دهد!

درادامه جلسه به صحبت در مورد فن تدوین و خوانش کتاب «نمایش در ایران» پرداخته شد.

محمدحسین وحید

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید