اخبار موسسه

پرسه در هوای آزاد/ نخستین نشست (نظریه موسیقی)

محمدحسین وحید در اواخر سال 1361 به دنیا آمد؛ وی از پانزده سالگی به یادگیری موسیقی ایرانی پرداخت و در طی این مدت از محضر استادان مرحوم جلال ذوالفنون و عطا جنگوک بهره برد؛ او در سال های پایانی دهه هشتاد وارد دانشکده موسیقی شد؛ ولی به دلایل شخصی تحصیل را رها کرد.

گفتنی است محمدحسین وحید، موفق به دریافت گواهی تدریس از استاد جلال ذوالفنون و همچنین مدرک آموزگار برگزیده از وازرت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است؛ او هم اکنون به طور جدی در زمینه موسیقی و سینما اشتغال دارد؛ نشست نظریه موسیقی، برنامه و پژوهشی است که وی عهده دار آن بوده و با اهتمام موسسه اقالیم احساس در تاریخ 1394/8/6 برگزار خواهد شد.

دبیری این سلسله نشست ها بر عهده امین ساقیان است.

محمدحسین وحید و مرحوم استاد جلال ذوالفنون/ زمستان 1386

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید