اخبار موسسه

نتایج آزمون چهل و دومین دوره آموزش (ویرایش صوری 1)

نتایج آزمون چهل و دومین دوره آموزش (ویرایش صوری 1) به شرح ذیل می‌باشد:

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید