اخبار

صفحه اول

اغاز دوره جدید ویرایش

*پنجاه و دومین دوره ویرایش

استاد مهدوی

به زودی در

اقالیم احساس

تلفن تماس:37738316 و 09199747893

اردوی فرهنگی تفرش

 

اردوی فرهنگی سفر به شهر "تفرش"،

با حضور  محترم اهالی  ادب و هنر

برنامه ها:

بازدید از مجموعه ی تاریخی و دیدنی "شش ناو"،

دیدار از موزه و منزل پرفسور حسابی...

زمان: جمعه، ۲۱ آبان ماه،

ساعت ۷ صبح

مکان حرکت: موسسه فرهنگی هنری اقالیم احساس

*ظرفیت محدود است*

تلفن تماس:۳۷۷۳۸۳۱۶_۳۷۸۴۱۱۲۱

        ۰۹۱۹۹۷۴۷۸۹۳

 

 

 

ثبت نام دوره جدید

●پنجمین دوره مکالمه عربی

 

 استاد حسینی

 

به زودی در اقالیم احساس

 

*************************

●سی امین دوره فیلمنامه نویسی

 

استاد غضنفری

 

به زودی در اقالیم احساس

 

*************************

شماره تماس:۳۷۷۳۸۳۱۶

 

************************

آغاز دوره جدید ویرایش

پنجاهمین دوره آموزش ویرایش

استاد مهدوی

آبان ماه 1395

شماره تماس: 37738316 

آغاز دوره جدید ویرایش

پنجاهمین دوره آموزش ویرایش

استاد مهدوی

آبان ماه 1395

شماره تماس: 37738316