اخبار

اردوی فرهنگی

 

اردوی فرهنگی سفر به شهر "تفرش"،

با حضور  محترم اهالی  ادب و هنر

برنامه ها:

بازدید از مجموعه ی تاریخی و دیدنی "شش ناو"،

دیدار از موزه و منزل پرفسور حسابی...

زمان: جمعه، ۲۱ آبان ماه،

ساعت ۷ صبح

مکان حرکت: موسسه فرهنگی هنری اقالیم احساس

*ظرفیت محدود است*

تلفن تماس:۳۷۷۳۸۳۱۶_۳۷۸۴۱۱۲۱

        ۰۹۱۹۹۷۴۷۸۹۳

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید