گلچین

مقاله

مقاله3

مقاله

احمد خیری

«هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد»

مخاطب شناسی

«روزگار خود را نسنجیدن و مخاطب خویش را نشناختن، قوی ترین حجت عقلی و شرعی و انسانی، برای ننوشتن و نگفتن است. آن که نسنجیده و نشناخته سخن می پراکند، نه طاعت که معصیت می کند.»1

امروز مبحث مخاطب شناسی در مقولۀ رسانه اعم از رادیو، تلویزیون، سینما و همچنین در عرصۀ تبلیغات، بیشتر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ اما مخاطب شناسی و رعایت جنبه های مخاطب و خواننده در طرح و تدوین و نشر کتاب کمتر به چشم می خورد. مبحث مخاطب شناسی گرچه از زیرشاخه های علم روانشناسی و جامعه شناسی است، اما یکی از اصول ضروری در هر گونه فعالیت فرهنگی، هنری و اجتماعی است. مخاطب شناسی و رعایت مقتضای خواننده و یا شنونده، فقط مربوط به زمان حال نمی باشد، بلکه از قدیم الایام بزرگان و اهل علم در قالب علم معانی و فصاحت و بلاغت و همچنین در علم منطق در باب صناعات خمس و قیاس به آن اشاره کرده اند. تولید فکر، اندیشه و فرهنگ و انتقال آن، بر سه اصل استوار می باشد: نخست پیام، دوم نوع ابزاری که برای انتقال پیام از آن استفاده می شود و سوم گیرندۀ پیام. اصل سوم، گیرنده یا همان مخاطب از حساسیت و ویژگی خاصی برخوردار است. مهم ترین رکنی که باید در کیفیت انتقال پیام در نظر گرفت، شناخت و ارزیابی مخاطب است. آگاهی و اطلاع از نوع نیاز و خواستۀ مخاطب، رکن فراموش نشدنی و پایۀ اصلی ارسال پیام است و این امر باعث می شود که انتقال مفاهیم از فرستنده به گیرنده آسان تر صورت گیرد. مخاطب و گیرندۀ هر پیامی بر اساس علایق، نیازها، توانایی ها، هویت های اجتماعی و فرهنگی شان تعریف می شوند و ایجاد پیام یا تدوین اثری باید بر اساس نوع نگاه، علاقه و گرایش فردی و اجتماعی مخاطب باشد. علومی که درصدد تزریق و یا انتقال فرهنگی به فرد یا جامعه هستند و همچنین مراکز تولید علم و فرهنگ از تألیف و نشر کتاب گرفته تا سینما و رادیو و تلویزیون، چگونگی استقبال مخاطب از آثار خود را ضامن پویایی و مانایی خود می دانند. یکی از مهم ترین دلایلی که در مورد مقبول افتادن یک اثر مؤثر است، احترام به شعور و سلیقۀ مخاطب و رعایت مقتضای حال خواننده است؛ باید مخاطب را شخصی باهوش، صاحب اراده و شناخت و دارای قدرت تعقل و تحلیل و همچنین صاحب نگاه نقادانه دانست. نوع و جنس مطالبه و خواستۀ خواننده را باید در تولید اثر در نظر گرفت؛ به گونه ای که محتوای آن بتواند او را اقناع کند و حداقل انتظار او را برآورده سازد.

 

1. مثنوی معنوی، تصحیح و چاپ کلاله خاور، محمد رمضانی، ص 67.

 

 

 

 

مقاله 2

دلهره و شخصیت

در این شماره به انواع گشایش در داستان وشخصیت­پردازی داستانی خواهیم پرداخت.

1. گشایش با گفتگو

این نوع گشایش داستان سخت­ترین نوع و به همین دلیل کم کاربردترین نوع گشایش است. این دقت و تجربه برای داستان­نویس مثل بازی شطرنج است، وقتی شطرنج­باز بخواهد در حرکت اول وزیر خود را

مقاله1

آفاق یا شیرین؟
                                سمیه ارشادی
مقدمه
منظومۀ «خسرو و شیرین» دومین اثر از خمسۀ نظامی محسوب میشود که درمیان پنج دفتر شعری او از درخششی خاص برخوردار است؛ چراکه علاوه بر ياد همسرش آفاق، زمينۀ داستان نیز مورد پسند شاعر بوده و برخلاف منظومۀ لیلی و مجنون با خواست و علاقۀ باطنی او سروده شده است. شخصیت شیرین در این منظومه، شخصیتی محوری محسوب میشود، اما نوعی ابهام در آن وجود دارد و