نوشته ها

‌دل‌نوشته

سال‌های بعد از جنگ

 

شهید حمید باکری جانشین فرماندهی لشکر 31 عاشورا  از اهالی شهرستان ارومیه بود...

            و چه زیبا گفت از دوستانش که دراین سال های بعد از جنگ  چگونه خواهند شد!!

  دعا کنید که خداوند شهادت را نصیب شما کند، در غیر این صورت زمانی فرا می رسد که جنگ تمام میشود و رزمندگان امروز سه دسته می شوند:

شب آرزوها

 

 

 

آسمان تقسيم شده است به تكه هاي فيروزه اي

به شكل يك پنجره ي باز سهم فيروزه ايت را بردار

دستت را به خواهش بلند كن و آهت را در تمناي هر آرزو بسوزان

زهرا جان

 

زهرا جان

سنگین سخنم

و تنگ قلب در شور این تاریکی

به کدامین نظر صدایت را خواهم شنید که در غریبانه امشب می گرید؟

و تقدیر مهر مادرانه ات را به اندک مجالی تقریر می کند.

زندگی

 

مرا زندگي ببخش

كه نفس هايم بوي نيستي مي دهد

و بي لحظه اي توقف حصار سياه مرگ است كه در درونم مي پيچد

به ذره ذره فضاي شك و ترديد پيوند خورده ام

سکوت امشب

 

در آواي سنگين سکوت امشب ،
در دست افشاني رويا در ظرافت يک متن ،
در راز ناشناخته‌ي زيستن ؛
تو را عاشقانه مي‌خواهم ...

در پوچي يک توهم در اوج وصال ،
در سوداي محکومانه‌ي عشقي ،
در روياي مشکوکانه‌ي وصلي ؛
تو را مجنون‌وار مي‌کاوم ....