نشست ها ونقدها

نشست ها و نقد ها

زیبایی شناسی(جلسه چهارم)

 زیبایی شناسی 92/10/11

 

برف می بارید اما به زمین که می رسید ردی از خودش نمیذاشت این جلسه دیر رسیدم دوستان کمی آمده بودند این هم سخنان استاد برای استفاده کسانی که در نشست شرکت نکردندو البته تمام هنرجویانی که به این بحث علاقه دارند از زبان خانم فیروز راد

باید نقد فلسفی و نقد هنری را از یکدیگر متمایز کنیم این دو نقد درمورد مسئله mimesisبه یکدیگر نزدیک می‌شوند زیرا mimesisرا مانعی را بر سر راه دستیابی به شکلی از آزادی می‌داند اما هدف‌های کاملا متفاوتی را دنبال می‌کند.....

گزارشی از دو نشست کارگاه داستان

بیست و نهمین وسی امین جلسه «کارگاه داستان خوانی و نقد داستان»

بیست و نهمین جلسه «کارگاه داستان خوانی و نقد داستان» در سال جاری، روز جمعه، ششم دی ماه 1392، با حضور استاد حسین ورجانی و جمعی دیگر از نویسندگان و علاقمندان به ادبیات داستانی در مؤسسه اقالیم احساس برگزار شد.

این جلسه که از ساعت 15 تا 17 و با استقبال داستان نویسان قم برگزار شد به  خوانش و نقد دو داستان کوتاه پرداخت....

زیابیی شناسی (جلسه سوم)

جلسه سوم 27 آذرماه1392

گزارش این نشست به قلم خانم عبیدی

استاد ورجاني در نشست امروز درباره تقليد  سخن گفتند. همه هنرها به يک ميزان با مسئله تقليد سروکارندارند ،از قرن 18 بدين سو هنرهاي تجسمي مثل نقاشي و مجسمه سازي را جزءهنرهاي تقليدي ناميدند اما معماري بنا به دلايلي در اين گروه قرار نگرفت ، مسئله تقليد از قبل درباره زيبايي شناسي مسئله آفرين بوده است افلاطون فيلسوف يونانی گفته است که اصل همه چيزي که درزمين است رو نوشتي از عالم مثل است ،بنابراين افلاطون با هنرهاي تقليدي مخالف است....

 

زیبایی شناسی جلسه دوم

اندکی تامل به خاطر رسیدن عزیزان مشتاق به شروع بحث و ادامه آن در نشست دوم امادر ابتدا توضیحی کوتاه درباره تعهددرنوشتن

1392/13/9

آیانویسنده از لحظه ای که قلم بر روی کاغذ می گذارد نسبت به اجتماع ، مردم و اخلاق متعهد است؟

سه نظر در این زمینه مطرح است:

الف – تعهد پیشینی: نویسنده قایل به تعهد پیشینی است به این معنا که نویسنده قبل ازنوشتن نسبت به ایدیولوژ ی و.... تعهد پیشینی دارد .

ب – تعهد پسینی:نویسنده قبل از نوشتن هیچ تعهدی نباید داشته باشد چون موجب فنا شدن  نوشته می شود .یعنی اثری که شما خلق می کنید از اجتماع تاثیر می پذیرد، از نا خود آگاه خلق می شود ،نسبت به جریان یا چیزی متعد می  شوید بدون اینکه بخواهید....

بیست و هشتمین جلسه کارگاه داستان

 

بیست و هشتمین جلسه «کارگاه داستان خوانی و نقد داستان» در سال جاری، روز جمعه، بیست و نهم آذر 1392، با حضور استاد حسین ورجانی و جمعی دیگر از نویسندگان و علاقمندان به ادبیات داستانی در مؤسسه اقالیم احساس برگزار شد. ....