نشست ها ونقدها

نشست ها و نقد ها

نیازهای یک نویسنده

یک نویسنده به چه چیزهایی احتیاج دارد؟

یک نویسنده در چه حوزه هایی باید وارد شود؟

*حوزه تاریخ: تاریخ کشور، تاریخ جهان و تاریخ شهر ودیار خودش

تفکر انتقادی(سه جلسه)

تعريف و اهميت تفكر انتقادي

انسانها در جهان رو ياروي داده ها و اطلاعات قرار مي‌گيرند . زيستن انساني از يك منظر به معناي پردازش داده ها و اطلاعات است . امروزه به علت انفجار بزرگ داده ها و اطلاعات در فضاي مجازي بی وقفه در حال گسترش ، پردازش دقيق اينها هرچه دشوارتر و پيچيده تر مي‌شود ؛ داده ها و اطلاعاتي كه اگرآگاهانه پردازش نشوند جز به اضطراب ، سراسيمگي ابهام ، پريشان انديشي ، ندانم گرايي ، بي عملي و... نمي انجامند . داده ها و اطلاعات پردازش نشده بر هم انباشته مي‌شوند . انباشتگي داده ها و اطلاعات ، دانايي نيست . اولين گام رسيدن به دانايي پردازش منطقي داده ها و اطلاعات است .

مطالعات فرهنگی (جلسه سوم و چهارم)

 پس از این مرحله در مکتب فرانفورت تئو دورد آدرنا که موسیقیدان آموزش دیده بود فلسفه موسیقی مدرن را نوشت و در آن ذات زیبایی بخشی از ایدئولوژی جامعه پیشرفته صنعتی و آکادمی کاذب است که از طریق آراستن و زیبا کردن آن در منطقه نقش دارد. موسیقی از حقیقت به وسیله تسخیر واقعیت رنجانسان دفاع می کند،بنابراین آنچه موسیقی رادیکال درک می کند رنج تغییر شکل نیافته انسان است.

مطالعات فرهنگی(جلسه دوم)

 

 

بعضی متخصصان خصوصا در مطالعات فرهنگی ابتدائی انگلیسی مدلی مارکسیستی را در این حوزه به کار بستند . تمرکز اصلی دیدگاه مارکسیست ارتدوکس بر تولید معناست . این مدل تولید انبوه فرهنگ را فرض می گیرد و قدرت را دراستقرار از طریق تولید مصنوعات فرهنگی می بیند. در دیدگاه مارکسیستی آنهایی که ابزار تولید (زیربنای اقتصادی) را کنترل می کنند ذاتا کنترل کننده فرهنگ اند . رویکردهای دیگر به مطالعات فرهنگی مانند رویکرد فمینستی و گشایش های آمریکایی بعدی از این دیدگاه جبری یا تسلط فاصله گرفتند . آنها مفروض مارکسیستی وجود معنای مسلط واحد مشترک بین همه در مورد محصول فرهنگی را نقد کردند.

مطالعات فرهنگی (جلسه اول)

 

 

مطالعات فرهنگی برای اولین بار در دهه ی 60 در انگلستان باب شد در ایران هم حدود 13 سال است که دردو دانشگاه تهران و علامه طباطبائی به صورت درسی در رشته های روزنامه نگاری، ارتباطات و جامعه شناسی تدریس می شود.

مطالعات فرهنگی چیست؟

 مطالعات فرهنگی مجموعه آثار گوناگونی با جهت گیری‌های متفاوت و معطوف به تحلیل انتقادی اشکال و فرایند‌های فرهنگی در جوامع معاصر و نزدیک به معاصر است.