آموزش

کارگاه آزاد ویرایش

دومین دوره کارگاه آزاد ویرایش از جمعه 19 مهر، ساعت 10:30صبح، آغاز خواهد شد. این کارگاه با حضور استاد حامد و با تاکید بر جنبه های ویرایش صوری برگزار می شود. شرکت برای تمامی ویراستاران و دانش آموختگان دوره ویرایش آزاد و رایگان است.

 

.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید