آموزش

دوره آموزش ویرایش

موسسه اقالیم احساس دوره ­های آموزش ویرایش را به شیوه کارگاهی و با بهره گیری  از استادان کارآزموده برگزار می­ کند؛ در این دوره ها، فن ویرایش در سه سطح  ویرایش  صوری (2ترم) ویرایش زبانی(2ترم) و ویرایش ساختاری - محتوایی (1ترم) آموزش  داده می ­شود.

تاکنون سی و چهار دوره آموزش ویرایش در موسسه  برگزار شده و صدها نفر از این دوره ها دانش آموخته شده­ اند.

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید