تازه های ویرایشی

مشاوره رایگان ویرایشی

 

استادان و ویراستاران انجمن ویرایش واژه آمادگی دارند تا به سوالات ویرایشی شما پاسخ دهند. برای مشاوره می توانید صبح ها به موسسه مراجعه کنید.

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید