تازه های ویرایشی

همکاری موسسه اقالیم احساس با مرکز پاسخگویی به شبهات دینی برای برگزاری دوره آموزش ویرایش

 

دوره آموزش فشرده ویرایش از این هفته با همکاری موسسه اقالیم احساس در مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات وابسته به شورای عالی حوزه علمیه قم برگزار می گردد؛ در این برنامه آموزشی که به ابتکار مرکز یادشده سامان یافته است، بالغ بر سی نفر از پژوهشگران و نویسندگان حوزه علمیه قم در قالب دو کلاس آموزشی با کلیات و مبانی ویرایش صوری و زبانی، ساختاری و محتوایی آشنا خواهند شد.

 

مدرس این دوره آموزشی، استاد مجتبی مهدوی سعیدی است.

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید