تازه های ویرایشی

سومین دوره کارگاه ویرایش با حضور استاد خلیلیان

سومین دوره کارگاه آزاد ویرایش با حضور استاد خلیلیان جمعه 1 آذر، ساعت 10 صبح در مؤسسه برگزار می شود؛ شرکت در کارگاه برای ویراستاران و دانش پژوهانی که دوره ویرایش را گذرانده اند، آزاد است.

دریافت فایل متن کارگاه

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید