اشعار شاعران قم

حسن خسروی وقار

 

من کی ام؟ عکسی که سرگرم تماشای خودم؟
یا فریبم، نقش بازی می کنم جای خودم؟!
خسته از تکرار خود در سینمایی سوت و کور
صحنه ی موهومی ام در چشم دنیای خودم
مثل نقّاشی غریبم که "تویی" طرح مرا
بی هویّت می کند با جعل إمضای خودم
من کتاب مبهمی هستم که دست سرنوشت
داستانم را رقم زد حول معنای خودم
صفحه های خالی ام از جمع تنهایی پُر است
دلخوشم با خاطرات هرکه منهای خودم
شوق عرفانی که پیدا در کلامی نارساست
گم شدم در حیرت حلّ معمّای خودم!
من کی ام؟ شاید همان که پیش پای زندگی
رفته بودم پیشواز مرگ با پای خودم

 

 

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید