اشعار شاعران قم

اشعار شاعران قم

محمد جواد الهی پور

 

 

 

کولیان جنوب شیکاگو، نوجوانان شاخ آفریقا
دختران جوان اورشلیم، موبدان قلمرو بودا

همه در انتظار یک روزن در دل برگ های تقویمند
چشمشان خیره مانده سوی افق، دلشان در امید فرداها...

احمد علوی

هفته مجال هفت قدم مهربانی است
شنبه شروع همدلی و همزبانی است
یکشنبه ها که می رسد از راه این جهان
در انتظار حادثه ای ناگهانی است
روزی دو بار در تب و تاب دوشنبه ایم
دنیا هنوز مات دو جنگ جهانی است
خیر الامور اوسطها پس سه شنبه ها

میثم داودی

 

 

 

تقویم روز های خوشی بی عدد گذشت
کابوس بود عمر ، که اینقدر بد گذشت
دریا شدم که ماه بیفتد به تور من
ابری شد آسمان و دل از جذر و مد گذشت
ای ماهی رها شده ، از خاطرت مبر
آن روز های خوب که در پشت سد گذشت!

محسن کاویانی

 

 

 

هرکسی حال مرا پرسید گفتم عالی ام
 
  اشک ها پنهان شده در خنده ی پوشالی ام

  نردبان هر کس و ناکس شدم اما چه سود؟

  دار قالی هستم و حالا جدا از قالی ام
 

سید حمید رضا برقعی

 

 

 

سکوت عین سکوت است، بی همانند است
که پیشوند ندارد، بدون پسوند است
زبان رسمی اهل طریقت است سکوت
سکوت حرف کمی نیست، عین سوگند است
زمین یخ زده را گرم می کند آرام
سکوت، معجزه ی آفتاب تابنده است