شعر های منتخب

شعر های منتخب

عبدالجبار کاکایی

چند سالي ست كه تكليف دلم روشن نيست

جا به اندازه ي تنهايي من در من نيست

 

چشم مي دوزم در چشم رفيقاني كه

عشق در باورشان قد سر سوزن نيست

امید صباغ نو

 

یک منظره کشیده ام - امّا چه فایده؟

                                وقتی که نیستی تو در اینجا چه فایده؟

دریا به رنگ آبیِ روشن ، پر از سکوت

                                وقتی که نیست ماهیِ دریا ، چه فایده ؟

سید حمید رضا برقعی

تمام پنجره را غرق حسن یوسف کن
دل اهالی این کوچه را تصرف کن
قدم بزن وسط شهر باصدای بلند
به عابران پیاده غزل تعارف کن