آثار برتر نشست ها

میثم داودی برگزیده نشست چهار شنبه/8/29

             دوربین

چشم هایت را نزدیک تر کن

به کوه یخی

که در آستانه ی برخورد با تایتانیک

نظر تاریخ را عوض کرد

زاویه ی دوربین را عوض می کنم

لب هایت را نزدیک تر کن

به سیب گاز زده ایی

که کرم ها در مغزش جشن گرفته اند

زاویه ی دوربین را عوض میکنم

دست هایت را نزدیک تر کن

به موجود ریز و ناشناخته ایی

که سال هاست محکم زیر کفشت چسبیده است

به امید تماس بدنش با دست های تو

حالا اگر می خواهی برای همیشه از پله های این آپارتمان پایین بروی

بدان

دوربین به امید چند لحظه دیدنت

خودش را از تراس پرت خواهد کرد

 

  میثم داودی

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید