آثار برتر نشست ها

میلاد یو سفی برگزیده نشست چهار شنبه /8/29

جاری شدی از چشم های خواب وبیدار

بر سطر های خالی تهران بیمار

معشوقه ایی داری میان کفش هایت

همراه تو گم می شود در کوچه بازار

دنیا برای لحظه ایی می میرد از درد

از حرص وقتی می زنی مشتی به دیوار

از هیچ ها هی می روی تا عمق پوچی

وقتی تفکر می کنی با دود سیگار

با شرم چشمانت برای جرم این شهر

سر می سپاری ناگهان برچوبه ی دار

میلاد یوسفی

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید