کلاس ها

موسسه فرهنگی هنری اقالیم احساس

موسسه فرهنگی هنری اقالیم احساس برگزار کننده کلاس های آموزشی:

ویرایش

کارگاه های ویرایشی

داستان نویسی

شعر

کارگاه شعر

فیلمنامه نویسی

و...

قم - خیابان صفائیه

 

نوشتن دیدگاه

لطفا نظرات را کوتاه بنویسید و از الفاظ مناسب استفاده کنید تا امکان انتشار آن را داشته باشیم و یا مجبور به حذف آن نشویم
با تشکر


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید